Device4Care 21 januari 2015
Patiënten en verpleegkundigen zien veel meerwaarde in het EarlySense Patiëntveiligheidssysteem, een ‘meetplankje’ in bed, waarmee het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een wetenschappelijke proef heeft gedaan.

Device4Care 26 september 2014
Het grote wetenschappelijk onderzoek dat vorig jaar startte in het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis naar het gebruik van het EarlySense-systeem is afgerond. Alle data worden geanalyseerd en naar verwachting worden eind 2014 de resultaten gepubliceerd. Het EarlySense-systeem is ontwikkeld om kwetsbare, vitaal bedreigde patiënten 24 uur per dag te kunnen observeren, zónder dat ze met draden verbonden zijn aan monitor. Een sensor meet draadloos – dwars door het matras heen – de vitale functies van de patiënt. Veranderingen in zijn of haar lichamelijke situatie, die duiden op een naderende calamiteit, kunnen daardoor in een vroegtijdig stadium worden opgemerkt.

Device4Care 11 juni 2012
Over kwaliteit in de zorg wordt dagelijks bericht in de media. Meestal zijn de artikelen en opinies somber van aard. Wereldwijd kampen ziekenhuizen en zorginstellingen met dezelfde problemen. Bezuinigingen en personeelstekorten veroorzaken de grootste problemen in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag en de roep om kwaliteit juist toe. Behalve patiënten kijken ook zorgverzekeraars steeds kritischer naar de resultaten in de zorgsector. Zij willen in de nabije toekomst alleen nog zaken doen met organisaties die aantoonbaar kwaliteit en een hoge mate van patiëntveiligheid leveren. Maar hoe doorbreken we dit dilemma? Hoe kunnen we 24 uur per dag vinger aan de pols houden, terwijl daar geen geld voor is?

Latest Tweets


Klik op het artikel voor een vergroting.

VeiligVerpleegd Channel