Vraag en antwoord

We hebben het altijd zonder continue, vitale functiemonitoring gedaan. Waarom dan nu EarlySense?

 • Het aantal verpleegkundigen per patiënt is nu gemiddeld lager dan voorheen en de werkdruk is hoger geworden.
 • De ‘gemiddelde’ patiënt in ziekenhuizen en verpleeginstellingen heeft tegenwoordig een hoger risico op complicaties.
 • Er is meer druk op patiëntenveiligheid en de kwaliteit van de zorg.

Ik wil ook graag bloeddruk, zuurstofsaturatie en temperatuur volgen. Waarom doet EarlySense dat niet?

 • Om contactvrij en zonder hinder voor de patiënt te kunnen meten,is een beperking tot de meest vitale functies (hartslag, ademhaling en beweging) noodzakelijk.
 • Vrijwel iedere belangrijke verandering in de conditie van de patiënt komt tot uiting in de vitale functies en desgewenst kunnen dan met extra instrumenten additionele parameters worden gemeten.
 • Het voordeel van het continu en contactvrij observeren van de patiënt met zeer weinig valse alarmen gaat boven de beperking van het hebben van nog meer parameters.

Wanneer wordt er alarm gegeven en waar gaat dat alarm dan af?

 • Voor alle vitale functies kunnen onder- en bovenwaarden worden ingesteld, waarbij het alarm afgaat. Ook voor het geval de patiënt het bed verlaat of weer gaat liggen.
 • Het alarm wordt zichtbaar op het centrale beeldscherm op de verpleegkundige post en wordt tevens doorgegeven op de pieper of telefoon van de dienstdoende verpleegkundige.

Met welke argumenten zou ons ziekenhuis op EarlySense moeten overgaan?

 • Ziekenhuizen moeten in toenemende mate met elkaar concurreren op het gebied van kwaliteit (o.a. ranglijst ziekenhuizen).
 • Er staat meer druk op ziekenhuizen om patiëntveiligheid te verbeteren en onbedoelde vermijdbare schade aan patiënten te reduceren.
 • EarlySense sluit aan op op VMS (veiligheids management systeem). Twee cruciale thema’s worden door EarlySense gefaciliteerd. (Vitaal bedreigde patiënt en kwetsbare ouderen).
 • Begin 2012 is een eerste pilot in het Diakonessenhuis in Utrecht van start gegaan. In navolging van de Verenigde Staten, waar het systeem zich al meermaals heeft bewezen, zijn ook de eerste resultaten in Utrecht zeer bemoedigend. Het systeem verandert daadwerkelijk iets aan de cultuur: iedereen is of wordt alerter.

Latest Tweets


Klik op het artikel voor een vergroting.

VeiligVerpleegd Channel