Toepassing en indicaties

• Post-chirurgische bloedingen
Bij grote operaties – zoals aan de lichaamsslagader (aorta), longen, maag en darmen – bestaat een aanzienlijke kans op bloedingen die niet altijd direct opgemerkt worden. In een aantal gevallen – afhankelijk van de ernst van de operatie en conditie van patiënt – wordt overgegaan tot tijdelijke opname op de intensive care (IC). Daar is permanente en intensieve bewaking aanwezig. Op de reguliere verpleegafdeling is deze intensieve bewaking niet mogelijk. Het verpleegkundig personeel moet dan frequente (handmatige) controles van de vitale functies uitvoeren. Met nieuwe technieken, zoals EarlySense, kan dit permanent en efficiënt.

• Post-anaesthesie (ademhaling depressie, pijnbestrijding)
Bij het geven van anaesthesie wordt vaak gebruik gemaakt van sterke pijnstillers (o.a. morfines) die de ademhaling nadelig kunnen beïnvloeden. Bij de dosering wordt daarom zorgvuldig de mate van de gewenste pijnstilling afgewogen met het risico op de ademhaling. Het hebben van pijn wordt doorgaans zichtbaar in een versnelde hartslag en het teveel aan pijnstilling in een daling van de ademhaling. Het beschikken over continue informatie over zowel hartslag als ademhaling kan daarom een goede geleide zijn voor het meer of minder geven van pijnstilling.

• Step-down van intensive care en medium care
Het verblijf op een intensive care (IC) of medium care (MC) wordt altijd en zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Het is daarom zeer belangrijk om een juiste beslissing te nemen wanneer de patiënt wel of niet weg kan van de IC of MC. Een contactloos patiëntbewakingssysteem op de reguliere afdeling kan terugkeer van de patiënt bespoedigen én voor meer veiligheid zorgen.

• Co-morbiditeit, COPD, diabetes, pneumonie
Door de vergrijzing van onze populatie leven we niet alleen langer, maar is de kans op het hebben van meerdere aandoeningen sterk gestegen. Veel ouderen hebben vaak combinaties van suikerziekte, longproblemen met een verhoogd risico op longontsteking.

• Sepsis
Het onstaan van een sepsis is veelal het gevolg van een ernstige infectie. Deze komt vaak voort uit medische hulpmiddelen zoals infuusnaalden en urinecatheters. Bij de ontwikkeling van een sepsis wordt vaak een langzame toename van de ademhalingsfrequentie gezien.

• Beweging en in en uit bed signalering
De mate van beweging bij bedlegerigheid is een indicatie om het risico op doorliggen te signaleren. Vooral bij de groep kwetsbare ouderen is dit een belangrijke toepassing van EarlySense. Op risico-indicatie kan met een vooraf ingestelde functie het systeem een melding geven wanneer de patiënt het bed dreigt te verlaten. Deze melding kan op zowel het centrale scherm als op de piepers verschijnen. Bij adequate reactie van het verpleegkundig personeel kunnen valincidenten hierdoor sterk verminderd worden.

• Patiënten met (ernstige) brandwonden
Bij deze patiënten is het vaak moeilijk om bewakingsapparatuur aan te sluiten en speelt het risico van infecties een belangrijke rol.

• Pediatrie:
Bij kinderen vanaf twee jaar en een lichaamsgewicht van 10 kilo.


Latest Tweets


Klik op het artikel voor een vergroting.

VeiligVerpleegd Channel