EarlySense

Een contactvrij patiëntveiligheidssysteem

Eén van de nieuwste ontwikkelingen waarover VeiligVerpleegd communiceert, is EarlySense. Dit is een nieuw, hoog innovatief systeem voor het bewaken van vitale functies, zonder enig fysiek contact met de patiënt te hebben. Dit patiëntveiligheidssysteem is bedoeld voor toepassing op de ‘normale’ verpleegafdeling. Deze innovatie wordt gepresenteerd omdat het een belangwekkende ontwikkeling is die de zorg voor kwetsbare zieken, ouderen en verpleegden een grote impuls zal geven. Het bewakingssysteem blijkt betrouwbaar, het stelt de zorgprofessionals in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week contactloos de patiënten te volgen.

EarlySense meet vitale functies: hartslagfrequentie, ademhalingsfrequentie, in/uit bed situatie en de mate van beweging. Met behulp van een bedsensor worden de vitale functies continu gevisualiseerd en geregistreerd zonder fysiek contact met de patiënt. De gevoelige sensorplaat wordt onder het matras gelegd, waarna de gegevens meteen zichtbaar worden op het scherm. Gedurende 7 dagen worden alle waarden opgeslagen, zodat er op elk moment een trend weergegeven kan worden van alle functies over de afgelopen uren of dagen. EarlySense alarmeert bij het overschrijden van onder- of bovenwaarden met een absoluut minimum aan loze alarmmeldingen. De verschillende units, met een maximum van 36 bedden, worden via het netwerk gekoppeld aan een centraal systeem. Daardoor is continue bewaking mogelijk van alle patiënten tegelijk op één plaats, bijvoorbeeld op de verpleegkundige post. EarlySense is zeer geschikt voor het observeren en bewaken van risicopatiënten op verpleegafdelingen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen, die tot nu toe niet werden geobserveerd. Deze observaties maken het vanaf nu mogelijk om in een vroeg stadium eventuele afwijkingen en trends van vitale functies te signaleren. Deze vroege herkenning van veranderingen in de vitale functies kunnen namelijk duiden op complicaties en escalaties in de gezondheid van de patiënt. Het kunnen volgen van de mate van bewegingen biedt een belangrijke bijdrage in de preventie van decubitus. Door snel ingrijpen levert de zorgprofessional een nog hogere kwaliteit en voorkomt hij of zij vermijdbare gezondheidsschade.

EarlySense wordt geproduceerd door het gelijknamige Israëlische bedrijf dat is opgericht in 2004 door ondernemende medisch specialisten. Inmiddels is het bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van innovatieve systemen om patiënten te kunnen volgen. De ambitie is om met deze systemen de zorg, veiligheid en vertrouwen van de patiënt te verbeteren, medische teams en verzorgenden in hun werk te ondersteunen en kosten in de zorg te besparen. EarlySense wordt in Nederland exclusief vertegenwoordigd door Devices4Care.
Bekijk hier de volledige brochure over het EarlySense Patiëntveiligheidssysteem.

De onderscheidende voordelen op een rij

  • Uniek, nieuw systeem dat in Nederland in 2012-2013 is getest (wetenschappelijke proef Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht).
  • Contactloos systeem: geen slangen/snoeren aan de patiënt, dus volledige bewegingsvrijheid.
  • Door de matras heen meten van vitale functies
  • Vroege signalering met een minimum aan valse alarmen.
  • Beter, veiliger, efficiënter en ondersteunend voor zorgverleners.
  • Innovatie waardoor zorg en veiligheid sterk toenemen.
  • Voorkómen van risico’s en het reduceren van te voorkómen (vermijdbare) schade.
  • Sluit aan op VMS – Veiligheids Management Systeem.
  • Geeft patiënt en zorgverlener niet alleen gevoel van veiligheid, vertrouwen en zekerheid, maar biedt dit daadwerkelijk.
  • 24/7 ‘vinger aan de pols’.

Literatuur
J. Ben-Ari et al, 2009, Contactless Heart and Respiratory Rate Continuous Monitoring: Validation of an Innovative
Tool, submitted for publication in Journal of Medical Engineering & Technology.
E. Zimlichman et al, 2009, How is my patient doing? Evaluating Hospitalized Patients Using Continuous
Vital Signs Monitoring, IMAJ, Vol 11: 382-384
E. Zimlichman et al, 2009, Evaluation of EarlySense™ as a Tool to Detect Deteriorations in Medical/Surgical
Patients, White paper.

EarlySense betekent: vroegherkenning. Elke waarneming wordt geregistreerd en er zijn van elk moment trends beschikbaar. Actueel of over een instelbaar aantal uren of dagen.


Standaard worden de belangrijkste vitale functies weergegevens op het gemakkelijk afleesbare touch screen. Gebruiksvriendelijkheid en een eenvoudige bediening stonden voorop bij het ontwerp.

Een reactie

[…] EarlySense is vooral belangrijk voor afdelingen waar patiënten met een hoog risico liggen, bijvoorbeeld die grote ingrepen hebben ondergaan. Ralph K.L. So, intensivist en medisch manager afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, vergelijkt afdelingen waar men werkt met vitaal bedreigde patiënten en kwetsbare ouderen met ‘zwarte pistes’. De verwachting is dat er in ziekenhuizen nog heel wat ‘zwarte pistes’ zullen bijkomen. Bovendien is patiëntveiligheid een cruciaal begrip geworden voor ziekenhuizen, zeker voor de instellingen die tot de top (willen) behoren. Daarom is EarlySense nu wetenschappelijk onderzocht op zo’n afdeling in dit ziekenhuis, dat reeds een prestigieuze prijs won vanwege zijn inspanningen voor patiëntveiligheid. Bovendien was dit onderzoek tevoren getoetst en goedgekeurd door een medisch ethische commissie. […]

Latest Tweets


Klik op het artikel voor een vergroting.

VeiligVerpleegd Channel