Remote patient monitoring and enhances patient safety
Contactvrije bedsensor
 • Zeer gevoelige sensor, absoluut zonder fysiek contact met de patiënt.
 • Plaatsing onder matras ter hoogte van de borstkas.
 • Werkzaam onder elk type matras (incl. AD matrassen) of bed.
Bedieningsunit
 • Het bedieningsscherm bij het bed toont permanent informatie over hartslag en ademhaling.
 • Instelbare gevoeligheid voor meting van de bewegelijkheid van de patiënt en het risico op uit bed gaan en vallen.
 • Indicatie van het zich omdraaien door de patiënt. Zo kan de verpleging gericht helpen en kan decubitus worden voorkomen.
Centraal beeldscherm
 • Toont real time de vitale conditie van maximaal 40 patiënten.
 • Audiovisuele weergave en alarmering bij mogelijk ricicovolle incidenten per patiënt.
 • Talloze registratiemogelijkheden en rapportages over de conditie van de patiënt en zorglogboeken van de verpleegkundige inzet.
Overzichtsscherm
 • Grote weergave van het systeem zodat de gehele afdeling zicht heeft op de toestand en situatie van de patiënten.
 • Duidelijke, grootschalige weergave van de conditie van 40 patiënten.
 • Adiovisueel signaal in geval van een mogelijk riscovolle situatie bij een patiënt.
Draadloos contact
 • Persoonlijke melding en alarmen waardoor snel ingrijpen door de verpleging gewaarborgd is.
 • In reactie op het ontvangen alarm kan uit bed gaan of vallen worden voorkomen.
 • Extra meldingen op het mobiele apparaat van de afdelingsleiding wanneer geen reactie op een alarm volgt.
 • Intregratie mogelijk met de bestaande mobiele apparaten van het betreffende ziekenhuis.

EarlySense

Klik op de geel omrande details op de foto voor meer uitleg

Eén van de nieuwste ontwikkelingen waarover VeiligVerpleegd communiceert, is EarlySense. Dit is een nieuw, hoog innovatief systeem voor het bewaken van vitale functies, zonder enig fysiek contact met de patiënt te hebben. Dit patiëntveiligheidssysteem is bedoeld voor toepassing op de ‘normale’ verpleegafdeling. Deze innovatie wordt gepresenteerd omdat het een belangwekkende ontwikkeling is die de zorg voor kwetsbare zieken, ouderen en verpleegden een grote impuls zal geven. Het bewakingssysteem blijkt betrouwbaar, het stelt de zorgprofessionals in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week contactloos de patiënten te volgen.

Bekijk hier de volledige brochure over het EarlySense Patiëntveiligheidssysteem